Anteckningsböcker

anteckningsböcker


ANTECKNINGSBÖCKER

Dag Hammarskjöld skrev att ”Den längsta resan är resan inåt”. Dessa ord kan inspirera oss om betydelsen av självrannsakan och självinsikt. Skrivandets kraft kan vara ett sätt för individen att kunna utforska, synliggöra och att uttrycka sig meditativt genom kreativ skrivande. På sätt och vis, genom att skriva i en anteckningsbok författar individen sitt egna liv. Därmed är utgångspunkten för vår syn på skrivandet att det är ett hantverk och ett redskap till resan inåt!


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.