Köpvillkor

KÖPVILLKOR - ALLMÄNT

För dig som är konsument gäller distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) och konsumentköplagen. Dessa lagar är tvingande, vilket innebär att bestämmelserna i lagen gäller även om något annat är avtalat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att det som avtalats mellan två företag som huvudregel gäller före lagen.

Skulle något villkor i dessa köpvillkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk rätt eller EU-rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall jämkas så att det överensstämmer med tvingande rätt.

ÖVERGIVEN KUNDVAGN
Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du: prenumererar på vårt nyhetsbrev, är registrerad kund hos oss, eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte göra något om du inte önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i samband med olika kampanjer som gäller under viss tid och där tiden för kampanjen löpt ut. Produkterna kan också ha sålts slut.

BESTÄLLNING
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en beställning. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss via e-post. Om en person under 18 år gör en beställning och vi lider skada av detta kan vi komma att kräva skadestånd.

BETALNING OCH LEVERANS
När du lagt varor i varukorgen och går till kassan framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 2-4 arbetsdagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Fraktkostnad 49kr ink moms, gratis frakt inom Sverige för beställningar över 499kr ink moms. För vissa speciella större pjäser tillkommer ytterligare fraktkostnader enligt offert.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka en vara som inte är möjlig att leverera vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att beställningen effektuerats, dvs. när faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som tillämpas. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

EJ AVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

ÄNDRING AV BESTÄLLNING
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs. när faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten.

AVBESTÄLLNING
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit en bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs. när faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Konsumenter har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för våra kostnader samt för eventuell utebliven vinst.

ÅNGERRÄTT
Som konsument har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du fått varan i din besittning. Om du har beställt flera varor eller om varan du har beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du har fått den sista varan, respektive den sista delen av varan, i din besittning.

Observera att du dock inte har bytes- eller ångerrätt för bland annat: vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits, ljud- eller bildupptagning samt datorprogram med bruten försegling/teknisk plombering om förseglingen har brutits, parfym och liknande som har öppnats, vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal, lösnummer av en tidning eller tidskrift (men du har ångerrätt om du beställt en prenumeration).

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik, men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, kan du bli du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera att det är du som konsument som betalar för returfraktkostnader.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna här under Reklamation & retur https://sokofinn.starwebserver.... Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi har mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till om du uppfyller de förutsättningar som gäller för att kunna tillämpa ångerrätten eller inte. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig när vi tagit emot varan, eller när du visat att varan sänts tillbaka.

Följande instruktioner ska följas vid retur:
- Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras inte.
- Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten
- Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
- Vid retur måste alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
- Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.
- Förpacka godset väl för att undvika skador.
- Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka den till oss.
- Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

REKLAMATIONER OCH ÅTERKÖP I VISSA FALL.
Om du som är konsument har mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom skälig tid och senast inom två månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamerar du som konsument inte inom tre år från det att du tagit emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet, om inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi har skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan. Om inte annat följer av uttrycklig garanti eller utfästelse är garantitiden för våra produkter [ett] år.

För såväl konsumenter som för företag gäller att den skadade respektive felaktigt skickade varan, i originalförpackning, ska återsändas i motsvarande ytteremballage och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Reklamationer sker via vår webbutik genom att följa instruktionerna under fliken Reklamation & Retur. Du kan också vända dig till Sök & Finn, Södra förstadsgatan 19, 211 43 Malmö.

Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

TRYCKFEL M.M.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

FORCE MAJEURE
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av sina skyldigheter enligt köpeavtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder när de hindrar eller försvårar att avtalet fullgörs: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part inte kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det inte kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som konsumenter kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.