VAD BERÄTTAR KORTEN OM DIG?

Tarot- och Orakelkort sägs kunna förklara händelser i livets förflutna, bringa klarhet i nuet och ge vägledning om framtiden. Oavsett om du väljer att tro på det eller ej – så är det spännande att antingen själv, eller med andra lägga korten och tolka dem. Dessutom är illustrationerna fantastiska att titta på.

Tarotkort utgår från vissa standardformat och regler som alltid är de samma, oavsett designen på korten. Orakelkort har tillkommit senare och är baserade på Tarotkortens vägledningsresonemang, men har friare format och illustration med olika teman.